تعرفه طراحی و چاپ بروشور

تعرفه طراحی و چاپ بروشور

طراحی وچاپ انواع بروشور 3 لت با گراماژ گلاسه 135 گرم و 170 گرم ،  تحویل 10 روزه و 5 روزه فوری.

بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۳۵ | چاپ افست  ۴ رنگ | تیراژ ۱۰۰۰ عدد + طراحی

سایز
10 روزه
5 روزه (فوری)
A4 (سایز ۲۰×۲۹) 210.000 تومان 225.000

 

بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۳۵ | چاپ افست  ۴ رنگ | تیراژ ۲۰۰۰ عدد + طراحی

سایز
10 روزه
5 روزه (فوری)
A4 (سایز ۲۰×۲۹) 250.000 تومان 275.000

 

بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه ۱۳۵ | چاپ افست ۴ رنگ | تیراژ 5000 عدد + طراحی

سایز
10 روزه
5 روزه (فوری)
A4 (سایز ۲۰×۲۹) 395.000 تومان 430.000

 

بروشور ۳ لت یا ۲ لت | گلاسه 170 | چاپ افست ۴ رنگ | تیراژ ۲۰۰۰ عدد + طراحی

سایز
زمان تحویل
تیراژ 2000 عدد
تیراژ 4000 عدد
A4 (سایز ۲۰×۲۹) 10 روز کاری 320.000 تومان 440.000 تومان
A4 (سایز ۲۰×۲۹) 5 روز کاری 350.000 تومان 470.000 تومان