خدمات پشتیبانی وب سایت

هر وبسایتی بعد از طراحی نیاز به پشتیبانی دارد ، فناوری اطلاعات آواتار پس از طراحی وب سایت تمامی خدمات پشتیبانی وب سایت به غیر از بروز رسانی محتوایی را به صورت رایگان انجام می دهد اما بعد از یک سال ما به دو صورت به مشتریانمان خدمات آموزشی ارائه می نمائیم که بنا به نیاز و گستردگی وب سایت بتوانند به صرفه ترین راه را انتخاب نمایند. روش اول که مناسب وب سایت های کوچک با به روزرسانی کم است خدمات پشتیبانی به صورت موردی است که لیست خدمات و تعرفه ها در ذیل آمده است و اما شیوه دوم که مناسب شرکت ها و وب سایت های بزرگتر می باشد ارائه خدمات پشتیبانی به صورت قراردادی است که جهت برآورد هزینه نیز می توانید به لیست خدمات پشتیبانی قراردادی سالانه در ذیل مراجعه بفرمائید.

تعرفه قرارداد سالیانه
موضوع

    

2.500.000 ريال 

آموزش مدیریت وب سایت به شما و یا نماینده شما به صورت آموزش از راه دور به شیوه تلفنی و ریموت بر روی دسکتاپ شما
آموزش مدیریت وب سایت به شما و یا نماینده شما به صورت آموزش حضوری در شرکت ما
بروز رسانی سیستم مدیریت محتوا
پشتیبانی و بروز رسانی امنیتی به صورت سالیانه
به ازای هر ساعت 500.000 ريال بروز رسانی محتوا ، درج مطالب ، درج محصولات به صورت ساعتی و ارائه گزارش کار

 

تعرفه موضوع
500.000 ريال آموزش مدیریت وب سایت به شما و یا نماینده شما به صورت آموزش از راه دور به شیوه تلفنی و ریموت بر روی دسکتاپ شما
1.000.000 ريال آموزش مدیریت وب سایت به شما و یا نماینده شما به صورت آموزش حضوری در شرکت ما
2.000.000 ريال آموزش مدیریت وب سایت به شما و یا نماینده شما به صورت آموزش حضوری در شرکت شما
500.000 ريال بروز رسانی سیستم مدیریت محتوا
800.000 ريال پشتیبانی و بروز رسانی امنیتی به صورت سالیانه
به ازای هر ساعت 500.000 ريال بروز رسانی محتوا ، درج مطالب ، درج محصولات به صورت ساعتی و ارائه گزارش کار